Beseda byla poměrně náročná na přípravu, protože tu bylo šestnáct dětí od pěti do patnácti let.

Beseda byla poměrně náročná na přípravu, protože tu bylo šestnáct dětí od pěti do patnácti let.