Některé ještě ani neuměly psát, ale o to horlivěji soutěžily.

Některé ještě ani neuměly psát, ale o to horlivěji soutěžily.