...a obrázek od ilustrátora.

...a obrázek od ilustrátora.