Pravidla a pokyny

Ceny:

1. místo – knihy z nakladatelství  Grada v celkové hodnotě 1.000 Kč dle vlastního výběru

2. místo – knihy z nakladatelství  Grada v celkové hodnotě 700 Kč dle vlastního výběru

3. místo – knihy z nakladatelství  Grada v celkové hodnotě 500 Kč dle vlastního výběru

4. – 10. místo – kniha z nakladatelství Grada

 

 

Pravidla soutěže:

  1. Je potřeba zaslat nejen správnou odpověď na závěrečnou otázku (úkol), ale i vyluštěná zadání a odpovědi ze všech  kol ; pro zanesení odpovědí použijte glejt badatele  Glejt badatele.pdf (449,2 kB) nebo je podle tohoto vzoru čitelně napište na zvláštní papír. Nečitelné nebo nepřehledné odpovědi nebudou hodnoceny.

  2. Ke glejtu badatele přiložte vlastnoručně zhotovený obrázek (kresba, malba, linoryt, koláž...) ve formátu A4; na zadní stranu napište jméno autora a název obrázku. Tématem obrázku musí být Bářina dobrodružství.

  3. Glejt badatele a obrázek zašlete buď poštou nebo elektronicky (v tom případě ve formátu JPG) do nakladatelství. Na obálku či do předmětu e-mailu uveďte heslo soutěže - Tajemství dávných časů.  Pokud nebude heslo uvedeno, nemůžete se soutěže zúčastnit.

  4. V odpovědi musí být uvedeno:

jméno, příjmení a věk soutěžícího

adresa, na kterou bude zaslána případná výhra

  1. Odpovědi zasílejte do 10. 6.  2013

        elektronicky na: detskyklub@grada.cz

        poštou na:     Grada publishing, a.s.

                             U Průhonu 22

                             170 00 Praha 7

        5. Každý soutěžící smí zaslat odpověď pouze jednou! Pokud se někdo zúčastní soutěže více než jednou, bude vyřazen.

  1. Soutěže se nesmí zúčastnit profesionální historici (tedy ani vyučující dějepisu).
  2. Výhra není právně vymahatelná.