A ještě nová fotoreportáž

A ještě nová fotoreportáž

Sice s velkým zpožděním, ale přece - fotoreportáž z besed pro žáky Evropské školy III. v Bruselu je v sekci "Fotografie a fotoreportáže".