ČESKÝ ROZHLAS 11. ÚNORA

ČESKÝ ROZHLAS 11. ÚNORA

Povídání o očích v minulosti si můžete poslechnout zde. Není tam časomíra, ale můj vstup začíná zhruba nad "u" ve slově Junior. Pak je přerušené hlášením o autorských právech, ale pokračuje nad "d" ve slově pohádka.