DĚTMAR Z MERSEBURKU

DĚTMAR Z MERSEBURKU

Autor: Dětmar z Merseburku

Co v knize najdete: Dějiny oblasti dnešního Německa v letech 908 - 1018. Při starších dějinách, které sám nezažil nebo byl příliš malý, aby si je pamatoval, vycházel Dětmar z jiných kronik, ale pozdější události už zapisoval podle toho, co zažil.

Stupeň obtížnosti: 4