Lexikon keltské mytologie

Lexikon keltské mytologie

Autoři: Sylva a Paul Botheroydovi

Co v knize najdete: Strašně moc zajímavostí i keltských bozích a mýtech, ale je to zaměřené hlavně na ostrovní Kelty, zejména na Irsko. A pozor, obrázek na obálce je matoucí - Kelti se Stonehenge neměli vůbec nic společného.

Stupeň obtížnosti: 3