Objevení Tróje

Objevení Tróje

Autor: Vojtěch Zamarovský

Co v knize najdete: Poutavý příběh o tom, jak Heinrich Schliemann podle Homérovy Íliady objevil skutečnou starověkou Tróju. Dočtete se, co všechno podnikl pro to, aby se mohl v 19. století stát archeologem, jaké problémy měl s tureckým sultánem, kterému území, kde ležela Trója, patřilo, jak musel občas vykopávky přerušit a jet provádět výzkum třeba do Mykén a jak úplně poslední den vykopávek nalezl Priamův poklad.

Stupeň obtížnosti: 2