RÁDIO JUNIOR 20. KVĚTNA 2018

RÁDIO JUNIOR 20. KVĚTNA 2018

Do povídání o vzniku ČSR, založení Karlovy univerzity, Národního divadla a Národního muzea se zaposlouchejte se zde.