SAMA DOMA 13. listopadu

SAMA DOMA 13. listopadu

...a ještě jedno historické okénko...