VÝZVA Č.8 - KNIHA, VE KTERÉ HRAJE DŮLEŽITOU ROLI DOPIS

VÝZVA Č.8 - KNIHA, VE KTERÉ HRAJE DŮLEŽITOU ROLI DOPIS

Díky dopisu, který jí kdosi omylem podstrčil na maškarním plese v paláci Medicejských, se Bára dostala na stopu ďábelskému spiknutí...

A nebo raději něco modernějšího? V Pražském povstání se důležitý dopis objevuje až úplně na konci knihy...