VZNIK ČESKOSLOVENSKA 1918 - Velezrada se trestá

VZNIK ČESKOSLOVENSKA 1918 - Velezrada se trestá

Dobříš koncem prázdnin 1918 vypadá na první pohled jako ospalé nudné městečko. Ale jen na první pohled. Krom neustálých starostí kde sehnat něco k jídlu, protože zuří první světová válka a není už ani mouka, žijí lidé ve strachu, kdy dostanou úřední vyrozumění, že jejich tatínek, manžel nebo bratr padl na frontě. Báře se navíc podaří seznámit se zajatým ruským poručíkem, takže se dozví i spoustu věcí o bolševicích v Rusku. A jedna nerozumná větička ji k jejímu úžasu přivede do vězení, protože za války je možné za velezradu popravit i dvanáctileté dítě, natožpak když si nerozumě vylže dva roky navíc...