Moc ráda pořádám besedy pro děti. Má to však dvě zásadní úskalí: učím, takže je pro mne velmi obtížné najít termín, a neřídím, takže se komplikovaně dostávám mimo Prahu. Obojí je sice zapeklitá věc, ale zatím jsme i s mimopražskými zájemci většinou našli cestu, jak besedu uskutečnit - a to i v případě končin velmi vzdálených.

NEŽ MNE BUDETE KONTAKTOVAT, PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE, NAJDETE TAM ODPOVĚDI NA VĚTŠINU OTÁZEK, KTERÉ BYSTE MI CHTĚLI POLOŽIT, A DOMLUVÍME SE PAK MNOHEM RYCHLEJI.

JE 6. ZÁŘÍ A JÁ UŽ MÁM PRAKTICKY VŠECHNY TERMÍNY BESED NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PLNÉ. A TO JSEM ZVLÁDLA USPOKOJIT JEN TY, KDO SE O BESEDU HLÁSILI UŽ PŘED PRÁZDINAMI. JE TO TÍM, ŽE MI MOJE POVOLÁNÍ NEUMOŽŇUJE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU MOC CESTOVAT A ŽE KROM UČENÍ A PSANÍ KNÍŽEK JEŠTĚ STUDUJI. ČASU JE OPRAVDU VELMI MÁLO. POKUD MÁTE ZÁJEM O BESEDU A NEVADÍ VÁM, ŽE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ NEBUDE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE, NAPIŠTE MI A JÁ SI ZAVEDU POŘADNÍK, PODLE KTERÉHO POTOM BUDU NABÍZET TERMÍNY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro koho besedy jsou:

Pro žáky 4., 5. a 6. ročníků.
Po dohodě i pro starší.

Pořadatelem může být jak škola, tak knihovna. Pokud se bude beseda odehrávat ve škole, je nutno zajistit encyklopedie a jinou naučnou literaturu kvůli soutěži.

 

Velikost skupiny:

Besedy jsou koncipovány pro jednu školní třídu, tedy cca 30 dětí. Má to své důvody - beseda je interaktivní, ve větším počtu aktivity nefungují dobře.

 

Délka trvání:

60 - 90 minut, záleží i na tom, jak děti reagují, jak rychle jim jde soutěž, jak jsou zvídavé... A na tom, kdy se musí vrátit do školy na oběd :D

 

Témata:

Besedy jsou vždy zaměřeny na jednu konkrétní knihu. V současné době je možno vybrat si z následující nabídky:

Egypt - v nitru pyramidy

Trojská válka - Poseidónův hněv

Svatý Václav - vraždou to nekončí

Vikingové - záhada rohatých přileb

Rudolf II. - spiknutí na císařském dvoře

Marie Terezie - oba díly

Terezínské ghetto - tajemný vlak do neznáma

Karel IV. - oba díly

 

Samozřejmě si můžete vybrat jakékoliv z nabízených témat, ale pokud chcete, aby beseda korespondovala s právě probíraným učivem vlastivědy či dějepisu, doporučuji:

Pro šestý ročník Egypt nebo Trojskou válku (probírají v dějepise starověk)

Pro čtvrtý ročník Svatého Václava, Karla IV. a  Rudolfa II.

Pro pátý ročník Marii Terezii a Terezínské ghetto

 

Průběh besedy:

- úvodní slovo, beseda s dětmi o knihách, o cestování do minulosti, o konkrétním historickém období atd.

- četba ukázky z knihy

- vědomostní soutěž: děti jsou rozděleny do skupinek, v encyklopediích, atlasech či na internetu zjišťují odpovědi na různé otázky, za správně zodpovězenou otázku dostanou dílek skládačky s šifrovaným nápisem a následně i klíč k rozluštění. Vítězí skupinka, která nápis rozluští nepřesněji a nejrychleji. Knižní ceny pro vítěze poskytuje nakladatelství Grada.

- četba ukázky z knihy "na uklidnění"

Je potřeba, aby děti měli k dispozici encyklopedie, atlasy (v knihovnách není problém), tužku, papír.

Na besedu je po domluvě možno přivézt omezený počet výtisků Bářiných dobrodružství (omezený mou nosností), které na takových akcích prodáváme za nižší cenu než obvykle. Mohu předem poslat nabídkový list a přivézt knihy, které si děti objednají.

 

Termíny besed pro školní rok 2017/18

Budou zveřejněny koncem srpna.

 

Cena:

Běžně za besedu pro jednu skupinu do 50 dětí po Praze 1500 Kč.

Mimo Prahu podle vzdálenosti, komplikovanosti dopravy od 2000 Kč výše

Za každou další skupinu (tj. navazující besedy) 500 Kč.

Ceny jsou uváděny PO ZDANĚNÍ. Některé instituce mi jsou schopné vystavit DPP, jiné potřebují kvůli grantům uzavírat jiný typ smlouvy, a to se potom může výší odvodů lišit. Proto uvádím, kolik by to mělo být čistého. Pro mne je nejlepší domluvit se na DPP.