Moc děkuji všem, kdo mě zvou na besedy. A hned se omlouvám, že nejsem schopná vyhovět tak rychle, jak by se mi líbilo. Kvůli koronaviru byly od jara 2020 do léta 2021 zrušeny všechny besedy a stále ještě nebylo možno tyto "odložené" besedy realizovat v náhradních termínech. Tím se samozřejmě posouvají termíny besed pro další zájemce, za řadou z se nich dostanu nejdříve

ve školním roce 2023 - 2024.

Pokud máte zájem o místo v pořadníku, i když budete čekat takhle dlouho, napište.

Školy v zahraničí se mohou hlásit stále,

protože tam se lze domluvit na dobu různých prázdnin v ČR.

NEŽ MNE BUDETE KONTAKTOVAT, PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE, NAJDETE TAM ODPOVĚDI NA VĚTŠINU OTÁZEK, KTERÉ BYSTE MI CHTĚLI POLOŽIT, A DOMLUVÍME SE PAK MNOHEM RYCHLEJI.

PRO BESEDY V ZAHRANIČÍ SJEĎTE K ÚPLNĚ POSLEDNÍMU ODSTAVCI
 

Pro koho besedy jsou:

Pro žáky 4., 5. a 6. ročníků.

Pořadatelem může být jak škola, tak knihovna. Pokud se bude beseda odehrávat ve škole, je nutno zajistit encyklopedie a jinou naučnou literaturu kvůli soutěži.

 

Velikost skupiny:

Besedy jsou koncipovány pro jednu školní třídu, tedy cca 30 dětí. Má to své důvody - beseda je interaktivní, ve větším počtu aktivity nefungují dobře.

 

Délka trvání:

Cca 90 minut (dvě vyučovací hodiny), záleží i na tom, jak děti reagují, jak rychle jim jde soutěž, jak jsou zvídavé... A na tom, kdy se musí vrátit do školy na oběd.

 

Témata:

Besedy jsou vždy zaměřeny na jednu konkrétní knihu. V současné době je možno vybrat si z následující nabídky:

Vznik Československa 1918 - velezrada se trestá

Egypt - v nitru pyramidy

Trojská válka - Poseidónův hněv

Svatý Václav - vraždou to nekončí

Vikingové - záhada rohatých přileb

Rudolf II. - spiknutí na císařském dvoře

Marie Terezie - oba díly

Terezínské ghetto - tajemný vlak do neznáma

Karel IV. - oba díly

 

Samozřejmě si můžete vybrat jakékoliv z nabízených témat, ale pokud chcete, aby beseda korespondovala s právě probíraným učivem vlastivědy či dějepisu, doporučuji:

Pro šestý ročník Egypt nebo Trojskou válku (probírají v dějepise starověk)

Pro čtvrtý ročník Svatého Václava, Karla IV. a  Rudolfa II.

Pro pátý ročník Marii Terezii,  Terezínské ghetto, Vznik Československa

Pro všechny ročníky - Vznik ČSR

 

Průběh besedy:

- úvodní slovo, beseda s dětmi o knihách, o cestování do minulosti, o konkrétním historickém období, o tom, jak vzniká kniha atd.

- četba ukázky z knihy

- vědomostní soutěž: děti jsou rozděleny do skupinek, v encyklopediích, atlasech či na internetu zjišťují odpovědi na různé otázky, za správně zodpovězenou otázku dostanou dílek skládačky s šifrovaným nápisem a následně i klíč k rozluštění. Vítězí skupinka, která nápis rozluští nepřesněji a nejrychleji. Knižní ceny pro vítěze poskytuje nakladatelství Grada.

- četba ukázky z knihy "na uklidnění" - pokud na ni zbude čas

Je potřeba, aby děti měli k dispozici encyklopedie, atlasy (v knihovnách není problém), tužku, papír.

 

BESEDY V ZAHRANIČÍ:

Besedy v zahraničí domlouváme vždy individuálně podle potřeb dané školy. Záleží na věkovém složení dětí a na jejich úrovni českého jazyka. Besedy můžeme zaměřit na rozvoj slovní zásoby nebo vyjadřovacích dovedností, na konkrétní události z českých dějin atd.