No a na Vestmanské ostrovy tentokrát nebyl čas.

No a na Vestmanské ostrovy tentokrát nebyl čas.