Nápadů měly spousty a vedl Egypt.

Nápadů měly spousty a vedl Egypt.