Bohové a hrdinové antických bájí

Bohové a hrdinové antických bájí

Autor: Vojtěch Zamarovský

Co v knize najdete: Úplně každičké jméno z řeckých a římských bájí a pověstí. Hesla jsou hodně obsáhlá, takže se o každém dočtete nejen, kdo to byl, ale i v jakých pověstech vystupuje a samozřejmě i ty pověsti. Je to napsané moc hezky.

Stupeň obtížnosti: 2