DIPLOMOVÁ PRÁCE "DĚTSKÝ HRDINA VE VYBRANÝCH PRÓZÁCH VERONIKY VÁLKOVÉ" 2019

DIPLOMOVÁ PRÁCE "DĚTSKÝ HRDINA VE VYBRANÝCH PRÓZÁCH VERONIKY VÁLKOVÉ" 2019

Žaneta Drvotová končila magisterské studium učitelství českého jazyka na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem diplomovou prací postavené na mé tvorbě. Z nějakého důvodu si však nepřeje, aby byla její diplomová práce zpřístupněna pro čtení. Že by se jí nepovedla?

https://theses.cz/id/447i0n/Dtsk_hrdina_ve_vybranch_przch_Veroniky_Vlkov.pdf