Jak se bude jmenovat

Jak se bude jmenovat

Autor: Miroslava Knappová

Co v knize najdete: Význam drtivé většiny mužských i ženských jmen. Ono každé jméno něco znamené, není to jenom shluk hlásek. A je fajn vědět, co znamená jméno, které nosíme. Ale pozor - u slovanských jmen jsou v téhle knize (ale i v jiných zabývajících se výkladem jmen) chyby. Nejvíc u jmen, ve kterých je -mír. Slov mír (nebo mir) totiž neznamenalo jenom klid a pokoj, ale také svět, který člověka obklopoval, a to byli původně jenom lidé žijící v jeho vesnici. Slovem mir označovali Slované sněm. Takže třeba takový Vladimír je ten, kdo vládne sněmu. Jar- ve složeninách zase vůbec nesouvisí s jarem, ale se starým slovem, které znamenalo zlost nebo hněv (v ruštině je to dodnes járosť). Jaroslav je ten, kdo se proslavil svým hněvem, a Jaromír je hněvivý ve sněmu. A co takový Kazimír? To opravdu není člověk, který by kazil pokoj, ale je to muž, který rozkazoval (tedy kázal) sněmu. A Zvonimír? Toho zase bylo ve sněmu pořádně slyšet (zvon je od slovesa zníni, což původně znělo zvnieti...). Dobré, co? To jste nečekali, že ne? Vidíte, jaké je pátrání po významu jmen dobrodružství?

Stupeň obtížnosti: 1