KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ

KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ

Autor: Kosmas, kanovník vyšehradský; a pozor, jestli chcete machrovat, jak umíte jméno tohohle pána skloňovat, tak vězte, že se skloňuje Kosmas bez Kosmy (jako Honza bez Honzy).

Co v knize najdete: České dějiny do roku 1125. Kosmas to vzal opravdu z gruntu, začal stavbou babylonské věže, dovedl Čechy do Čech a pak se přes dobu bájnou a mytologickou dostal až ke skutečným dějinným událostem. Takže se tu můžete setkat jak s pověstmi o Libuši a Přemyslu Oráčovi, tak se záznamy reálných událostí.

Stupeň obtížnosti: 4