Kvíz

Kvíz

Pokud se vaši žáci nezúčastnili říjnového kola soutěže "Co kronikář zapomněl", můžete zadání použít při výuce. Všechny odpovědi se dají najít na internetu, některé v knize o Báře, ale nic Vám nebrání tyto otázky nahradit jinými. V kvízu jsou otázky zaměřené spíš na Karlův život a jeho osobnost nebo na různé zajímavosti, ne na základní informace, a tak můžete hledání odpovědí zadat třeba jako domácí práci tě, kteří chtějí nějakou hezkou známku navíc. Také kvíz můžete použít jako základ pro hru pro celou třídu.

 

1.Podle počtu žáků ve třídě každému přidělte dvě tři otázky  a prvním úkolem bude zjistit správnou odpověď. Jakmile budou mít všechna písmenka pohromadě, mohou se pokusit sestavit zadání (otázky ale nesměli dostat číslované).

 

2. Druhá varianta je vhodná pro práci v počítačové učebně, máte-li tu možnost, a je to pro děti dobré cvičení na vyhledávání informací. Připravte si předem tolik sad písmenek správných odpovědí, na kolik družstev chcete děti rozdělit. Hra spočívá v tom, že děti vyhledávají správné odpovědi, jakmile odpověď najdou, běží k Vašemu stolku pro písmenko, teprve pak mohou hledat další odpověď. Přitom jim běží časový limit (dostatečně dlouhý). Jakmile čas vyprší, z písmenek, které družstvo získalo, se pokusí sestavit zadání a najít odpověď.

Varianta: nemáte-li tolik času, děti pouze sbírají body za správné odpovědi.

 

3. Můžete s dětmi připravit celou vyučovací hodinu (nebo projektový den) o Karlovi IV., jehož součástí by byla prezentace "minireferátíků" - žáci dostanou jednu nebo dvě kvízové otázky jako domácí úkol, ale mají najít nejen správné odpovědi, ale i nějaké informace o události/osobě atd., které se otázka týkala. S výsledky svého bádání potom ostatní seznámí.

 

Možností je takřka nepřeberně, pokud se s ostatními budete chtít podělit o svoje nápady, budeme jen rádi.

 

Texty ke stažení:

Karel IV. - kvíz se správnými odpověďmi.doc (24 kB)
Karel IV. - kvíz.doc (24 kB)