KVÍZ

KVÍZ

Renesance byla doba, kdy se lidé s vervou pustili do objevování světa - doslova a do písmene. Například obepluli zeměkouli kolem dokola a dokázali tak, že opravdu nemůže být placatá. Vědomosti se začaly jen hrnout a bylo potřeba je někam zaznamenat. Písařům už na to ruce nestačily...

Malá nápověda: odpovědi na některé otázky najdete v knihách o Báře.

 

1. Pod jakým názvem je také znám pražský letohrádek královny Anny?

P – Letenský zámeček

K – Belvedér

V – Hanavský pavilonek

 

2. Jak se říkalo širokým nabíraným límcům oblíbeným v období renesance zejména na španělském a českém dvoře?

D – okruží

R – okol

A – okvětí

 

3. Kterým historickým obdobím a zejména tehdejším uměním byla ovlivněna renesance?

A – starověký Egyptem

O – antikou

U – románským obdobím

 

4. Jak se říká způsobu zdobení fasády, kdy se do horní světlé vrstvy omítky proškrábe vzor tak, aby byla vidět spodní tmavá omítka (typická jsou třeba „psaníčka“)?

H – graffitti

K – sfragistika

V – sgrafito

 

5. Ve kterém roce navštívilo Prahu poselstvo perského šáha Abbáse I.?

Y – 1600

Č – 1590

D – 1621

 

6. Která pražská stavba byla postavena podle plánů českéhho místodržícího a rakouského arcivévody Ferdinanda Tyrolského, mladšího syna krále Ferdinanda I. ?

O – letohrádek královny Anny

N – letohrádek Hvězda

I – míčovna Pražského hradu

 

7. Co je to el-iksir, tedy elixír?

A – kámen mudrců, látka, která měla být schopna přeměnit kov ve zlatu

L – lék, který uzdravuje všechny nemoci

R – jiný název pro ambrosii, pokrm, který jedli řečtí bohové a uchovávali si tak nesmrtelnost a věčné mládí

 

8. Ve Zlaté uličce na Pražském hradě nikdy nebydleli alchyemisté, jak se traduje. Kdo si tedy miniaturní příbytky původně pouze v síle hradební zdi vybudoval?

M – štolbové

S – tkalci

L – střelci

 

9. Kdo je autorem obrazu Mona Lisa?

U – Michelangelo Buonarroti

E – Leonardo da Vinci

A – Giotto di Bondone

 

10. Kde se narodil Tycho Brahe?

Z – v dánském Knudstrupu

H – v dánské Kodani

P – ve švédské Uppsale

 

11. Který z těchto vědců zastával teorii, že Slunce obíhá kolem Země?

L – Tycho Brahe

O – Johannes Kepler

R – Mikuláš Koperník

 

12. Který slavný astronom byl v roce 1600 upálen proto, že tvrdil, že ani Země, ani Slunce nejsou středem vesmíru?

I – Mikuláš Koperník

K – Giordano Bruno

N – Jeroným Pražský

 

13. Kdo je autorem výzdoby sixtinské kaple ve Vatikánu?

CH – Leonardo da Vinci

E – Benvenuto Cellini

N – Michelangelo Buonarroti

 

14. Který z těchto zámků není renesanční?

I – Veltrusy

K – Litomyšl

D – Telč

 

15. Co je to polyfonie?

O – vícebarevnost

H – vícehlas

T – vzácný druh dřeva

 

16. Který z českých šlechticů popravených 27. června 1621 na Staroměstském náměstí se na svých cestách dostal až do Svaté země a do Egypta?

D – Kašpar Kaplíř ze Sulevic

Ř – Václav Budovec z Budova

T – Kryštof Harat z Polžic a Bezdružic a na Pecce

 

17. Jakou funkci na dvoře Rudolfa II. zastával pán, kterému Tyge a Jörgen Brahovi provedli lumpárnu s kolomazí?

I – správce uměleckých sbírek (starožitník)

U – osobní komorník

Ě – vrchní maršálek

 

18. Kdo nebo co se v židovské literatuře skrývá pod pojmem „pražský maharal“?

Z - golem

V – Pražský hrad

S – Jehuda Arje ben Becalel, pražský rabín

 

19.Která z dam na obrázcích má renesanční šaty?

K – první

L – druhá

M – třetí

 

 

VÁŠ ÚKOL: vyluštit zadání otázky a najít správnou odpověď.