MEZOPOTÁMIE - Ve službách velekněžky

MEZOPOTÁMIE - Ve službách velekněžky

O Mezopotámii už se Bára učila ve škola. Představovala si ji vždycky skoro jako vyprahlou poušť, ale hustý lijavec, který tam zažila, nebyl to největší dobrodružství. Do těch chrámovýc intrik se vlastně zapletla úplně proti své vůli, a teď je na ní a jejích dvou přátelích, Gišnimbarovi a Tilharovi, aby doručila králi Narám-Sínovi zprávu, na níž závisí život velekněžky boha Měsíce. Potíž je v tom, že Bára tu zprávu trochu upravila a že Tilhar přísahal, že krále vlastnoručně zabije...