Místo

Místo

PAŘÍŽ VE 14. STOLETÍ

 

Palais de la Cité

Francouzští králové v té době sídlili v Palais de la Cité na Ile de la Cité v řece Seině. Palais de la Cité byl rezidencí francouzských panovníků od 10. do 14. století. Palais de la Cité opustil Karel V., který vládl v letech 1364 - 1380. Dnes jsou z tohoto paláce zachovány pouze dvě budovy, a to Sainte Chapelle (postavena v letech 1243 - 1248 na přání Ludvíka X. a Conciergerie (tedy purkrabství, sídlo správce paláce). Na místě bývalého královského paláce dnes stojí Justiční palác.

Dispozice hradu a jeho nádvoří v knize je hodně odhadovaná.

Palais de la Cité na středověké iluminaci

 

Sainte Chapelle

Tuto kapli nechal vybudovat Ludvík X. v letech 1243 - 1248 ve stylu gotiky. Proslulá je hlavně krásou krajkoví křehkých kamenných stavebních prvků a velkými vtirážemi.

zdroj obrázku: www.wikipedia.org

 

Notre Damme

Stavba gotické katedrály byla zahájena r. 1163 a dokončena r. 1345. V době, kdy se odehrává děj knihy, do dokončení stavby zbývalo 15 let, tudíž už byla téměř hotová a v provozu.

foto: Veronika Válková

Louvre

Louvre, který je znám jako královský palác třeba ze Tří mušketýrů, byl původně součástí opevnění Paříže. První zmínka o něm pochází z r. 1198 z doby vlády Filipa II. Augusta. Sice už tehdy byl používán i jako královské sídlo, ale sporadicky, a komfortněji jej přestavěl teprve zmiňovaný Karel V. Renesanční rezidenci z Louvru vybudoval František I. (1515 - 1547) a Jindřich II. (1547 - 1559), stavební úpravy a přístavby probíhaly i za pozdějších panovníků (Jindřich IV., Ludvík XIII.). V době, kdy se Bára dostala do Paříže, v něm králové nesídlili.