Místo

Místo

Modře je vyznačena Bářina každodenní ranní trasa za nákupy.

Krom domu Lolliů, který je umístěn v dosud neodkryté části Pompejí, jsou všechny lokality skutečné.

(zdroj obrázku:www.flickr.com)

 

DŮM LOLLIŮ

Na konci uličky začíná část vykopávek, které se ještě krumpáč archeologův nedotkl. Pod vrstvou sopečných vyvrženin se v těchto místech podle skrývá dům Lolliů (ve skutečnosti tam jsou s největší pravděpodobností bloky obytných domů, ale víc se neví).

Fotografie: Veronika Válková

 

FORUM

Mezi Germanikovým (vlevo) a Tiberiovým (vpravo) obloukem leží zbytky Jupiterova chrámu. Tiberiovým obloukem Bára odcházela z fora, hned za ním zahnula doprava a pokračovala k pekárně.

Fotografie Veronika Válková

 

STEPHANOVO VALCHÁŘSTVÍ

Pohled do atria - compluvium majitel změnil na nádrž, v níž se pralo nejjemnější prádlo. Prostory, kde provozovali svůj "tanec" valcháři, byly dále v domě. Vpravo je vidět část předsíně (ostium), kde se přijímaly zakázky.

Fotografie Veronika Válková

 

PEKÁRNA

Popidiova pekárna měla čtyři velké mlýny a jeden malý. Kameny v pravé části fotografie jsou zbytky podest pro hnětací díže. Do pekárny se vcházelo širokými dveřmi proti peci, ale nebyl tu prodejní pult. Popidius zřejmě pekl ve velkém a zboží pak roznášeli otroci nejen do domů, ale i do hospod a taveren. V zadní části pekárny (za mlýny) byly dveře vedoucí do Popidiova domu. 

Fotografie Veronika Válková

 

VÝROBNA OMÁČKY

Průhled do místnosti, kde bylo v nádobách uskladněno garum.

Fotografie Veronika Válková

 

STABIJSKÉ LÁZNĚ

Peristyl Stabijských lázní, do nichž Bára doprovázela paní Popidii a Lollii. Sem však nešly, i když se sem z ženské části lázní dalo vstoupit. 

Fotografie Veronika Válková

 

DIVADELNÍ PORTICUS

Zhruba takovýto pohled se Báře a Talpovi naskytl, když pozorovali gladiátory při výcviku. Původně porticus sloužil návštěvníkům divadla, scházeli se zde před představením či o přestávkách a bývaly tu různé obchůdky. Asi dvacet let před zkázou Pompejí byl porticus přebudován na kasárna gladiátorů

Fotografie Veronika Válková

 

PŘECHOD

Velké kameny plnily dvojí funkci. Jednak usnadňovaly přecházení ulice chodcům (chodníky byly mnohem výše nad vozovkou než dnes, aby na ně vozy nevjížděly), jednak nutily vozy zpomalovat, aby mezi kameny bez nehody projely.

Fotografie: Veronika Válková

 

PROCHYTÉ

Zdroj obrázku: www.partecipiamo.it

Dnes Procida, ostrůvek vulkanického původu v Neapolském zálivu. Výbuchem Vesuvu nebyl zasažen.