Místo

Místo

Praha v r. 1493

Pohled z pravého břehu Vltavy. Je vidět, že na Karlově mostě stále ještě nejsou sochy (neb ty jsou až barokní) a katedrála sv. Víta opravdu ještě nemá nám známou siluetu. Ta vznikla až poslední dostavbou v letech 1873 - 1929. Borek ovšem neznal katedrálu ani s jedinou dokončenou věží, protože práci na chrámu, která započala r. 1344, ukončily právě ty nepokoje, během niž v roce 1419 zahynul i jeho otec.

Vítkov byl v té době poměrně daleko za hradbami, byl to však strategický bod, který kontroloval zásobovací trasu. Kdyby Vítkov padl do rukou křižákům, byli by mohli Prahu vyhladovět.

 

Bechyně

Bechyně na pohlednici z r. 1901

Dnešní podoba pochází z valné části z renesančních přestaveb v 16. století. Jindřich Lefl vlastnil Bechyni od r. 1414.

 

Tábor

Hrad Kotnov zcela vpravo dole, u náměstí vlevo je vidět kostel sv. Filipa a Jakuba, v pravém dolním rohu náměstí věž radnice.

Zdroj obrázku: www.zamky-hrady.cz

Na místě dnešního města nechal postavit hrad Přemyslo Otakar II. a pod hradem později vznikl kostel sv. Filipa a Jakuba (stojí dodnes). Husitský Tábor byl založen na jaře r. 1420 a pojmenován podle biblické hory Tabor ve Svaté zemi poblíž Nazaretu. Zpočátku si táborit obstarávali materiální zajištění prostým drancováním klášterů a kostelů v okolí, ale zhruba od podzima 1420 začali nutit okolo žijící vesničany, aby jim odevzdávali část své úrody.

Krátce před svou smrtí (zemřel 9.12. 1437) povýšil Zimund Tábor na královské město.

Hora Tabor v Izraeli, podle níž bylo husitské město pojmenováno

Zdroj obrázku: www.izrael.svetadily.cz

 

Louňovice pod Blaníkem

Klášter premonstrátek byl založen r. 1149 a jeho existence tak čítá rovných 270 let.

Vlevo kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl původně součástí klášterního komplexu a je to jediná část kláštera, která vpád husitů přežila(později byl přestavován). Vpravo zbytek klášterní zdi.

Zdroj fotografií: www.lounovicepodblanikem.cz