NEJSTARŠÍ LEGENDY PŘEMYSLOVSKÝCH ČECH

NEJSTARŠÍ LEGENDY PŘEMYSLOVSKÝCH ČECH

Autor: Oldřich Králík

Co v knize najdete: Patnáct legend přeložených do češtiny z latiny a staroslověnštiny. Jsou to legendy o Ludmile, o Václavovi, Vojtěchovi, Prokopovi a dalších.

Stupeň obtížnosti: 4