Nová kniha

Nová kniha

Rukopis nejnovějšího dílu, ve kterém se Bára setká s Leonardem na Vinci, byl odevzdán.