Od dětí ze ZŠ Hněvotín, květen 2015

Od dětí ze ZŠ Hněvotín, květen 2015

V květnu přišla celá hromada dopisů od dětí ze ZŠ Hněvotín, které se svou paní učitelkou společně čtou Bářiny příběhy při vyučování. A protože dopisů bylo, jak vidíte na obrázku, hodně, není možné zveřejnit všechny. A tak si můžete přečíst aspoň dopis paní učitelky Jitky Vlčkové.

Vážená paní Válková,

dostala se mi do rukou série Vašich knih Bářina kouzelného atlasu. Nejprve jsem koupila první čtyři díly pro svou desetiletou dceru, která ve škole právě probírá Karla IV. a husity, abych jí tuto hitorii přiblížila nějakou zábavnější formou. Musím říct, že knihy zaujaly i mě, a tak mám nyní doma již všechny díly (kromě posledních tř i přečtené).

Vzhledem k tomu, že jsem učitelka na1. stupni ZŠ a učím tedy v rámci vlastivědy i dějiny (momentálně stejně jako probírá má dcera Karla IV. a husity), rozhodla jsem se Vaše knihy zařadit do výuky.

Když si vzpomenu na svá školní léta, vybavím si, jak jsme se učili letopočet s heslem nějaké historické události a to jsme si pamatovali jen do té doby, než se začal probírat jiný panovnický rod. Přesně takhle já své žáky učit nechci. Chci, aby si děti dokázaly tento život představit, pochopily podmínky života a myšlení lidí. Snažím se je učit přemýšlet, ne se učit zpaměti data. Každý jistě ze své zkušenosti ví, že lépe si člověk pamatuje věci v souvislostech s nějakým příběhem nebo nějakými "drby" - to přesně je případ Vašich knih!

Koupila jsem tedy dětem tyto dvě knihy do školní knihovny a čteme je v rámci výuky čtení jako mimočítankovou četbu. Původně jsme si určili jeden den v týdnu, kdy budeme knihu číst, ale děti byly tak nadšené, že je čteme každou hodinu. (Karla IV. máme již přečteného a momentlně máme rozečtené husity). To mě inspirovalo k tomu, abych Vám s dětmi v rámci hodiny slohu, kde probíráme psaní dopisu, napsala. Protože to nebylo obyčejné sestavení dopisu, ale psali jsme skutečné a slavné osobě, děti se samozřejmě snažily. I když se obsah dopisů často opakuje, posílám Vám psaní od všech dětí, protože jsem neměla to srdce vybrat jen jeden dopis.

Chci Vás touto cestou poprosit, kdybyste měla ve svém nabitém programu chvíli čas, zda byste byla tak hodná a zodpověděla dětem pár dotazů ke knize, případně něco ze svého života.

Na závěr bych chtěla za sebe dodat dvě věci. Přestože se mi Vaše knihy moc líbí (proto jsem je také zařadila i do své výuky), byla jsem trošičku zklamaná, že Barča v knize o husitech či Rudolfu II. neprožívala dobrodružství přímo s těmito osobami, stejně jako tomu bylo u Karla IV. Zřejmě jste chtěla čtenářům přiblížit spíš život lidí v tomto období, což se Vám velmi povedlo, ale já postrádala více podrobností týkajících se osobností z názvů knih.

Druhý postřeh je spíše praktický - první čtyři knihy mají tvrdé desky, což je nejen pro mladší čtenáře praktičtější než měkká vazba, ale navíc to knize dodává na vážnosti.

Pokud budete v psaní Bářina deníku pokračovat (což doufám), přimlouvala bychse kvůli dětem za českou historii (třeba přemyslovce, J. A. Komenského nebo T.G. Masaryka), nebo za historii nějakých významnhých osobností, o kterých se na ZŠ učí (třeba K. Kolumba nebo Caesara).

S pozdravem Jitka Vlčková