Od paní učitelky Hnízdilové, ZŠ Praskolesy, 1.12. 2012

Od paní učitelky Hnízdilové, ZŠ Praskolesy, 1.12. 2012

Dobrý den,

my Vaše knížky využíváme jako četbu na pokračování v rámci relaxačních
činností, v měsíci listopadu jsme se prvně zapojili do měsíční soutěže, děti
měly k dispozici knihy a internet, za splněné úkoly pak navíc dostávaly
nápovědy. Na základě soutěžního testu pak připravujeme s dětmi plakát, kde
se i ostatní dozví něco o "tajnostech renesančních" :-) , významných
osobnostech té doby atd.

Musím říci, že já jsem Vašemi knížkami i soutěží nadšená, naposledy jsem
byla takto uchvácená z prvních dílů Harryho Pottera :-) . A můj manžel už
Vašim knížkám propadl také :-)) .

A tak jen přeji hodně další inspirace a nadšení a děkujeme mnohokrát za Vaši
práci.

Upřímně zdraví Jana Hnízdilová