Osoby

Osoby

Reálné osoby: Karel IV., Jan Lucemburský, Blanka - Markéta z Valois, Filip VI. z Valois, Eliška Přemyslovna, Karel IV. Krásný, Marie Lucemburská, Karlův bratr Jan Jindřich, Arnošt z Pardubic, trubadúr Jana Lucemburského Guillaume de Machaut

 

Vymyšlené osoby: Guillaume, Karlův učitel šermu, a univerzitní mistr Sebastian

Karel jako markrabě moravský a jezdecký portrét Jana Lucemburského

Eliška Přemyslovna; Karel IV. s Blankou - Markétou z Valois

Svatba Karla IV. Krásného s Marií Lucemburskou; Filip VI. z Valois

Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup; Guillaume de Machaut, trubadúr Jana Lucemburského