Osoby

Osoby

Reálné osoby: Titus Flavius Vespasianus (Vespasianus), Titus Flavius Vespasianus (Titus), Boudikka, Caesar, majitel pekařství Numerius Popidius Priscus, majitel valchářství Stephanus, výrobce gara Aulus Umbricius Scaurus, Quintus Bruttius Balbus (poslední čtyři jsou doloženi z archeologického průzkumu Pompejí)

Holconiové - kampánští aristokraté, nejznámější jsou Marcus Holconius Rufus a jeho bratr Celer, kteří nechali v Pompejích postavit velké divadlo.

Popidiové - starý aristokratický rod, který žil v Pompejích ještě před tím, než se staly římskou kolonií. Vibius Popidius, který byl quaestorem ve 2. století př.n.l. dal postavit tufovou kolonádu kolem fora.

Fiktivní osoby: všechny ostatní

Titus Flavius Vespasianus (Vespasianus) a jeho syn Titus Flavius Vespasianus (Titus)

zdroj obrázků: www.wikipedia.org