Osoby

Osoby

Reálné osoby: čeští panovníci, Jan Žižka z Trocnova, Petr Kániš, Mikuláš z Pelhřimova, Jindřich Lefl z Bechyně, Jan z Želiva

Vymyšlené osoby: všechny ostatní

 

Zikmund Lucemburský, vynikající diplomat evropského formátu a jediný právoplatný dědic trůnu po smrti Václava IV., to se svými vzpurnými kacířskými poddanými vskutku neměl lehké...