PRACOVNÍ LISTY

PRACOVNÍ LISTY

Bářiny příběhy si získávají čím dál větší oblibu mezi vyučujícími čtvrtých až šestých ročníků ZŠ. Děti je čtou s nadšením a zároveň z nich čerpají spoustu informací. Řada paní učitelek už s knihami ve svých třídách pracuje, používá je na společné čtení nebo na projektové vyučování. Nakladatelství Grada se rozhodlo jim práci ulehčit, a tak budou od února vycházet pracovní listy postupně ke všem knihám. Pracovní listy vytváří paní učitelka s více než dvacetiletou praxí, která Bářiny knihy používá ve výuce už několik let, a pracovní listy na svých žáčcích rovnou testuje, takže budou k dispozici materiály ověřené v praxi. Pracovní listy budou na webových stránkách nakladatelství Grada a budou ke stažení úplně zdarma. Jako první se objeví pracovní listy k Terezínskému ghettu, bude následovat Egypt a Trojská válka a pak postupně další a další.