Právní postavení Židů v protektorátu Čechy a Morava

Právní postavení Židů v protektorátu Čechy a Morava

Autorka: Helena Petrův

Co v knize najdete: V knize jsou pečlivě shromážděna všechna protižidovská nařízení jak protektorátní, tak okupační správy zaměřená proti Židům, takže se dozvíte, co všechno vlastně Židé směli a nesměli. Je tam i úvod, ze kterého si uděláte celkovou představu o situaci Židů v protektorátu.

Stupeň obtížnosti: 4