RODINA A ŠKOLA ŘÍJEN 2015

RODINA A ŠKOLA ŘÍJEN 2015

V říjnovém čísle časopisu Rodina a škola je celostránkový rozhovor o Bářích příbězích.