SAMA DOMA 16. října 2018

SAMA DOMA 16. října 2018

Povídání o profesoru Thomayerovi můžete shlédnout zde.