Sara Beaujouan, 9 let, 2. třída ČŠBH Brusel - čeština a francouzština

Sara Beaujouan, 9 let, 2. třída ČŠBH Brusel - čeština a francouzština

ČESKY

Kouzelný atlas

Jednou ve škole se paní učitelka o hodině dějepisu ptala, kdo byl ve Francii. Bára řekla, že nikdy ve Francii nebyla a byla z toho smutná.

Když přišla domů, strašně moc si přála, aby se objevila ve Francii. Měla otevřený atlas, zavřela oči a dotkla se nějakého místa. Když oči otevřela, byla v sídle francouzských králů ve Versailles v době Ludvíka XIV. Seděla v krásných zahradách u zámku a všude to vonělo květinami. Chodili tam lidé oblečení jako herci v divadle v parukách a kostýmech, ženy nosily deštníčky. Ona sama na sobě měla krátké hedvábné šaty jako z pohádky a ve vlasech měla čelenku s perlami.

Najednou k ní přišly stráže a ptaly se, co tam dělá, a jestli ví, co se dnes na zámku stalo. Bára zalhala, že je sestřenka královské rodiny. Řekla ale, že právě přijela, a tak neví, co se stalo. A stráže jí řekly, že jim někdo ukradl kouzelný klíč, který hlídají na přání královny. Bára se zeptala, proč je ten kouzelný klíč tak důležitý. Stráže jí odpověděly, že kdo má ten klíč ve své moci, může oživit sochy v zámecké zahradě, a ty pak dělají, co jim ten člověk poručí.

Když stráže odešly, objevila se kočka Barča proměněná ve služku a řekla Báře, že musí jít do komnaty B2, kde je královna Marie Terezie. A dovedla jí chodbou pro služky až k jejím dveřím. Bára na ně zaťukala a královna už jí čekala a řekla, pojď dál, děvče. Bára poděkovala. Královna jí řekla, aby šla za paní Emilie, která jí dá věci na úklid, a ona bude uklízet u královny. Bára cestou potkala Barču, a ta jí řekla, ať jdou radši hledat kouzelný klíč nebo se na zámku můžou začít dít divné věci.

A divné věci se děly. Najednou Bára za sebou uslyšela smích, otočila se a uviděla krále Ludvíka XIV., jak se něčemu směje. Kolem stály velké sochy s lidskou a zvířecí podobou, některé se usmívaly, ale některé vypadaly moc strašidelně. Bára se opatrně k nim přiblížila tak, aby ji král neviděl. Najednou se mezi nimi začal hýbat nějaký strašidelný a zlý zlobr. Rozběhl se za ní a chtěl ji chytit. Bára rychle popoběhla a teďvedle ní stál král a v ruce držel ztracený kouzelný klíč. Bára pochopila, že královna musí klíč hlídat, protože král je nebezpečný a chystá nějakou válku. Vytrhla mu tedy kouzelný klíč z ruky a v tu chvíli zmizela i s kočkou Barčou.

Seděly zase spolu na zemi na půdě a Bářina maminka ji volala dolů na večeři. Bára si oddechla, že je doma a žádný zlobr už ji nemůže chytit. Když se ale podívala do své ruky, stále držela kouzelný klíč. Byl na něm královský emblém a bylo na něm napsáno B2.

FRANCOUZSKY

L’atlas magique

Un jour à l’école au cours de l’histoire, la maîtresse a demandé qui était déjà allé en France. Bara a dit qu’elle n’était jamais allée en France et elle en était triste.

Quand elle est rentrée à la maison, elle a beaucoup rêvé d’aller en France. Elle a ouvert son atlas, elle a fermé ses yeux et elle a touché un endroit. Après avoir ouvert les yeux, elle s’est trouvée au château des rois de France à Versailles dans le temps de Louis XIV. Elle était assise dans les beaux jardins du château et partout on sentait les fleurs. Il y avait des personnes habillées comme des comédiens au théâtre dans des perruques et des costumes, des femmes portaient des drôles de parapluies. Elle portait une robe courte en soie comme dans les histoires et un serre-tête avec des perles dans ses cheveux.

D’un coup les gardes sont arrivés. Ils ont dit à Bara : « Qu’est-ce que tu fais là ? » « Je suis la cousine du roi. » elle a menti. « Sais-tu ce qui s’est passé ? » disent les gardes. « Non, je ne sais pas parce que je viens d’arriver. » Alors, les gardes lui ont raconté que quelqu’un leur a volé la clé magique qu’ils avaient gardée au souhait de la reine. Bara voulait savoir pourquoi la clé était magique. Les gardes lui ont expliqué que celui qui détenait la clé pouvait réanimer les statues dans le jardin du château et elles feraient tout ce que cette personne leur ordonnerait.

Dès que les gardes sont partis, le chat Barca transformé dans une femme de chambre est apparu. Il a dit à Bara qu’elle devait aller dans la chambre B2 où se trouvait la reine Marie-Thérèse. Le chat l’avait guidé par un corridor de service jusqu’à la porte de la reine. Bara a frappé à la porte, la reine l’attendait et a dit : «  Entre, petite fille. » Bara l’a remercié. La reine a continué : « Va voir Madame Emilie et elle va te donner tout ce qu’il faut pour ranger la chambre. »

Sur le chemin Bara a rencontré le chat Barca et il lui a dit : « Va plutôt chercher la clef magique. Sinon, il peut se passer quelque chose de grave au château. »

Et quelque chose de grave a commencé à se passer. D’un coup Bara a entendu rire quelqu’un, elle s’est retournée et a vu le roi Louis XIV rire. Elle était entourée par des statues avec les visages des humains ou des animaux soit gentils soit terrifiants. Bara s’est rapprochée avec prudence pour qu’elle ne soit pas aperçue par le roi. Tout d’à coup, une statue d’un méchant ogre a commencé à bouger. L’ogre s’est mis à poursuivre Bara en voulant l’attraper. Bara s’est dépêchée et elle s’est retrouvée à côté du roi qui tenait dans sa main gauche la clé perdue. Bara a compris que la reine devait garder la clé car le roi est dangereux et prépare un acte malveillant. Elle lui a alors arraché la clé magique et elle est disparue avec son chat Barca.

Bara avec son chat étaient assis ensemble dans le grenier et la maman a appelé Bara pour prendre le dîner. Bara était contente d’être à la maison où aucun ogre méchant ne peut pas l’attraper. Quand elle a regardé dans sa main, elle a toujours tenu la clef magique. Il y avait le blason du roi et le code B2.