Terezínská iniciativa listopad 2014

V časopise Terezínské iniciativy vyšel článek o křtu knihy Princ se žlutou hvězdou, kterou napsal František Tichý. Protože se na akci mluvilo i o knize Terezínské ghetto - tajemný vlak do neznáma, je v článku také zmíněna. Maminka paní Vidlákové, která článek napsala, učila Petra Ginze, než odjel do Terezína...