VIDEOROZHOVOR

VIDEOROZHOVOR

V sekci Rohovory a reportáže se můžete podívat na videorozhovor o Bářiných výpravách.