JAK SE BUDE JMENOVAT

JAK SE BUDE JMENOVAT

Autor: Miroslava Knappová

Co v knize najdete: Významy osobních jmen. Každé jméno totiž původně něco znamenalo. Jméno mělo dítěti přivolat dobrý osud, zdraví, moudrost, odehnat od něj zlé duchy a podobně. Byla to docela věda. Dnes už jména vnímáme jenom jako označení, rodiče při výběru řeší spíš jak jméno zní, než co znamená. Ovšem vědět, co naše jméno znamená, je docela důležité. Tahle knížka je super, ale pozor. Paní Knappová je jazykovědkyně, ne historička. A tak se jí přihodilo, že některá slovanská jména vykládá špatně. Jsou to ta s komponenty "mír". Ona se totiž domnívá, že to skutečně znamená "pokoj, klid". Ale ne. U starých Slovanů slovo "mir" označovalo sněm. Když si uvědomíme tohle, dávají ta jména mnohem větší smysl. Musíme mít také na paměti, že složená jména byla více méně vyhrazena pouze vyšším vrstvám. A žádný kníže by nedal svému synovi jméno Slavomír nebo Miroslav, kdyby to znamenalo, že je "slavný mírem" nebo "oslavuje mír". Chtěl mít syna bojovníka! A nebo chtěl - aby byl syn "slavný ve sněmu". Protože to by taky znamenalo, že si ho budou ostatní vážit. Nebo takový Kazimír. Kazimír vůbec nic nekazí, a mír už vůbec ne. "Kazi" totiž není od "kazit", ale "kázat", tedy rozkazovat nebo řečnit. Kazimír je tedy ten, kdo buď "řeční ve sněmu" nebo "rozkazuje sněmu". Takže pozor na výklad těchto a podobných slov, jinak super.

Stupeň obtížnosti: 2