Zlaté Mykény

Zlaté Mykény

Autor: Antonín Bartoněk

Co v knize najdete: Všechno, co víme o době, kdy žil Agamemnón, Meneáos, Odysseus a Achilleus, tedy o Řecku v 16. - 12. století př.n.l. Kniha píše o tom, jak se tehdy žilo, válčilo, jaké domy se stavěly, jakým jazykem se hovořilo...

Stupeň obtížnosti: 3