MEZOPOTÁMIE - Ve službách velekněžky

BOHOVÉ, CHRÁMY, OBŘADY A LIDÉ

Autor: Ivan Hrůša Co v knize najdete: Opravdu spoustu věcí o náboženství v Mezopotámii včetně modlitem, zaklínadel, věštění a podobně. Stupeň obtížnosti: 3  

ENCYKLOPEDIE STAROVĚKÉHO PŘEDNÍHO VÝCHODU

Autor: Jiří Prosecký a kolektiv Co v knize najdete: Spoustu a spoustu podrobných informací o Mezopotámii - tedy o Sumeru, Akkadu, Asýrii, Babylonii, Chetitech... Je dost odborně psaná. Stupeň obtížnosti: 3  

HISTORIE ZAČÍNÁ V SUMERU

Autor: Samuel Noah Kramer Co v knize najdete: Opravdu se tu dočtete, že historie začíná v Sumeru. Protože ze Sumeru máme doložené první písmo, první zákoníky, první... skoro všechno. Stupeň obtížnosti: 2

KDYŽ KRÁLOVSTVÍ SESTOUPILO Z NEBES

Autor: Jiří Prosecký Co v knize najdete: Mezopotámské kroniky, seznamy panovníků... Stupeň obtížnosti: 3  

NA POČÁTKU BYL SUMER

Autor: Vojtěch Zamarovský Co v knize najdete: Opravdu čtivou formou napsané snad všechno o Sumeru. Jak se tehdy žilo, jak to bylo s bohy, jak se vzdělaností, co víme o dějinách... Stupeň obtížnosti: 2