ZA MARIE TEREZIE - zamilovaný dragoun

Etymologický slovník jazyka českého

Autor: Václav Machek Co v knize najdete: Původ skoro všech českých slov, to, jak vznikla, s jakými jinými slovy souvisí, a to nejen s českými, ale i se spoustou cizích. Je to překvapivě velmi dobrodružné čtení. Člověk najednou zjistí, že spousta českých slov vlastně vůbec českých není - třeba...

Jak se bude jmenovat

Autor: Miroslava Knappová Co v knize najdete: Význam drtivé většiny mužských i ženských jmen. Ono každé jméno něco znamené, není to jenom shluk hlásek. A je fajn vědět, co znamená jméno, které nosíme. Ale pozor - u slovanských jmen jsou v téhle knize (ale i v jiných zabývajících se výkladem jmen)...

Velký akademický slovník cizích slov

Autor: kolektiv autorů za redakce Petra Dvořáčka Co v knize najdete: Všechno. Tedy snad úplně všechna cizí slova. Tuhle knížku doma musíte mít, vyškemrejte si ji k Vánocům. Je velká, tlustá a dlouho vám vydrží (nejspíš celý život). Kdykoliv nebudete nějakému slovu rozumět, tady ho najdete. A už...

Vita Caroli - vlastní životopis Karla IV.

Autor: Karel IV. Lucemburský Co v knize najdete: Na jedné straně poměrně nudné pasáže mravokárné a o politice, na druhé straně moc zajímavé historky. A hlavně - přečtete si něco, co psal opravdový král. Karel je totiž jediný (alespoň středověký) panovník, který napsal vlastní životopis. Možná který...