TROJSKÁ VÁLKA - Poseidónův hněv

Bohové a hrdinové antických bájí

Autor: Vojtěch Zamarovský Co v knize najdete: Úplně každičké jméno z řeckých a římských bájí a pověstí. Hesla jsou hodně obsáhlá, takže se o každém dočtete nejen, kdo to byl, ale i v jakých pověstech vystupuje a samozřejmě i ty pověsti. Je to napsané moc hezky. Stupeň obtížnosti: 2

Objevení Tróje

Autor: Vojtěch Zamarovský Co v knize najdete: Poutavý příběh o tom, jak Heinrich Schliemann podle Homérovy Íliady objevil skutečnou starověkou Tróju. Dočtete se, co všechno podnikl pro to, aby se mohl v 19. století stát archeologem, jaké problémy měl s tureckým sultánem, kterému území, kde ležela...

Řecký zázrak

Autor: Vojtěch Zamarovský Co v knize najdete: Řecké dějiny od samotného začátku až do konce starověku. Z dějepisu budete mít jedničku! Ale je to trochu náročnější čtení. Stupeň obtížnosti: 3

Staré řecké báje a pověsti

Obálka je správně - tuhle knížku si totiž Bára přečetla hned v prvním díle. Tam se totiž poprvé setkala s Achilleem. Autor: Petiška, Eduard Co v knize najdete: Samozřejmě staré řecké báje a pověsti - nejen o Trojské válce, ale třeba i o statečném Théseovi, který porazil Mínótaura, obludu s lidským...

Zlaté Mykény

Autor: Antonín Bartoněk Co v knize najdete: Všechno, co víme o době, kdy žil Agamemnón, Meneáos, Odysseus a Achilleus, tedy o Řecku v 16. - 12. století př.n.l. Kniha píše o tom, jak se tehdy žilo, válčilo, jaké domy se stavěly, jakým jazykem se hovořilo... Stupeň obtížnosti: 3